Meritve puščanja stisnjenega zraka

Storitev varčevanja z energijo

Stisnjen zrak sodi med najdražje energente v industriji in se najpogosteje uporablja za delovanje pnevmatskih naprav. Ker je pnevmatika široko uporabljena v različnih industrijskih sektorjih, je smotrna raba stisnjenega zraka izrednega pomena. Sistemi, ki uporabljajo stisnjen zrak, puščajo. Izgube, ki jih puščanje povzroča, se največkrat gibljejo med 20 in 40 odstotki celotnega proizvedenega zraka. Ker puščanja pogosto dolgo ostanejo neopažena, je za zmanjševanje izgub ključna proaktivnost.

Pogoste težave

 • Visoki stroški električne energije za proizvodnjo zraka;
 • veliko število puščanj v proizvodnji;
 • padec sistemskega tlaka;
 • kratka življenska doba komponent v sistemu;
 • nepredvideni zastoji proizvodnje.

Storitev merjenja puščanja zajema strokoven pregled vašega celotnega sistema stisnjenega zraka od proizvodnje do porabnika in izdelavo poročila z dokumentiranimi mesti puščanja, ovrednotenimi stroški in predlogi izboljšav. Pregled sistema se izvaja z uporabo visokoobčutljivega ultrazvočnega merilnika med nemotenim obratovanjem proizvodnje.

Katere koristi pridobimo z meritvami puščanja?

 • zmanjšamo porabe električne energije;
 • povečamo učinkovitost sistema;
 • kratka doba povračila investicije;
 • zmanjšamo padec tlaka v sistemu;
 • zmanjšamo raven hrupa v okolju;
 • podaljšamo življenjsko dobo
 • končnih porabnikov zraka;
 • zmanjšanje ogljičnega odtisa;
 • imamo pregled nad učinkovitostjo delovanja ukrepov in dejanskimi prihranki.

Izkoristite potencial prihrankov

Vsako sanirano mesto puščanja pomeni odpravo parcialne izgube, ta pa skozi čas pomeni denarni prihranek. Skupni prihranek je enak vsoti posameznih prihrankov vseh saniranih mest puščanj.

Končni prihranek je enak skupnemu prihranku zaradi odprave mest puščanj, zmanjšan za strošek odkrivanja in strošek sanacije. Tipična doba povračila stroškov odkrivanja in sanacije je med 3 do 6 mesecev, odvisno od velikosti in specifičnih lastnosti sistema.

Koliko je potencialnih prihrankov, najbolje sporoča tabela izgub zaradi puščanja.

Zakaj ERLIK?

Ponujamo tehnične rešitve na področju upravljanja puščanja s stisnjenega zraka za industrijsko rabo. Ker so meritve puščanja naša glavna dejavnost, lahko v primerjavi s konkurenco ponudimo najbolj specifično znanje in stranki generiramo navišje prihranke. Pri izvajanju storitve dajemo velik poudarek tudi na čim manjše spreminjanje delovnega procesa, s tem, da storitev prilagodimo dotični stranki.

Za maksimalno preglednost in primerljivost rezultatov delujemo skladno s standardom: