Zaznaj. Popravi. Varčuj.

Ponujamo strokovne storitve za upravlajnje sistemov s stisnjenim zrakom, ki pomagajo proizvodnim podjetjem zmanjšati izgube, povečati učinkovitost in prihraniti denar.

Stisnjen zrak je bistven, vendar drag energent za večino industrijskih procesov. Zato je zmanjšanje njegove porabe ob zagotavljanju zanesljive kakovosti ključni korak k trajnostni proizvodnji.

Ponujamo vam celosten proces za identifikacijo, izvajanje in sledenje prihrankom in izboljšavam. Kot neodvisni strokovnjaki za učinkovitost je naša edina naloga vam pomagati prihraniti energijo in ne prodajati opreme.

STISNJEN ZRAK

Industrijska raba stisnjenega zraka

Stisnjen zrak sodi med najdražje energente za potrebe v industriji, zato je smotrna raba izrednega pomena. Izgube na sistemih s stisnjenim zrakom lahko predstavljajo tudi med 20 in 40 odstotkov celotnega proizvedenega zraka. Ker puščanja pogosto dolgo ostanejo neopažena, je za zmanjševanje izgub ključna proaktivnost.

Poraba stisnjenega zraka

Ta del vključuje vso opremo in procese, ki uporabljajo stisnjen zrak, kot so pnevmatska orodja, stroji in procesi.

Distribucija stisnjenega zraka

Ta del vključuje cevi, priključke in druge komponente, ki prenašajo stisnjen zrak iz proizvodnega sistema do končne uporabe.

Proizvodnja stisnjenega zraka

Ta del vključuje vse komponente, ki so vključene v stiskanje in dostavo stisnjenega zraka, kot so kompresorji, motorji, krmiljenje in oprema za obdelavo zraka.

ISO 11011:2013 opredeljuje sistem stisnjenega zraka kot celoto sestavljeno iz treh podsistemov: proizvodnje, distribucije in porabe zraka. Ocena energetske učinkovitosti vsakega od teh treh delov lahko omogoči identifikacijo priložnosti za varčevanje z energijo, kot so optimizacija uporabe stisnjenega zraka, zmanjšanje uhajanja zraka, izboljšanje krmiljenja in uporaba bolj učinkovite opreme.

Več…

SODELUJMO!

Naše Storitve

Odkrijte naše celovite rešitve za stisnjen zrak.

Analiza Porabe Stisnjenega Zraka

Odkrij več →

Meritve Puščanja Stisnjenega Zraka

Odkrij več →

Projekti Po Naročilu

Odkrij več →

Prava vrednost stisnjenega zraka ni v njegovi proizvodnji, ampak v njegovi smotrni uporabi.

Nina Bizjak
Strokovnjakinja za stisnjen zrak ・ Ustanoviteljica

IZ INDUSTRIJE

Novice